Toate cele  12 culori  care compun aceasta gama au fost împrumutate din picturile murale, frescele si decorurile celor mai reprezentative construcții in stil brâncovenesc, acesta fiind considerat si primul stil arhitectural romanesc.

Colecția Culori Brâncovenești

12 nuanțe

Stilul brâncovenesc este in arhitectura un stil eclectic, in care sunt preluate elemente orientale, baroce, renascentiste, bizantine, valahe. El realizează o punte între orient şi occident, preluând elemente, stiluri și idei din ambele părți, pe care le asamblează într-o manieră originală, adăugând de asemenea elemente specific românești.

Toate aceste stiluri prezentate mai sus au o puternica amprenta religioasă pentru că, până în epoca modernă, omul dorea să-şi exprime spiritualitatea, încriptată în semne și simboluri.

Construcții reprezentative sunt Palatul Mogoșoaia, Palatul Potlogi, Mânăstirea Brâncoveneasca Sâmbătă de Sus. Picturile murale ale Mănăstirii Horezu (1692-1694) reprezintă capodopera picturii brâncovenești.

Fiind un stil cu adânci rădăcini in istorie, culorile sale ne sunt familiare, ne ocrotesc in liniște si confort fiind frecvent utilizate pentru crearea ambientelor tradiționale.